Place

Logo Place. Källa: http://www.urbanrenstrom.com/the-4-ps-of-marketing/

2. Place – var skall din produkt säljas?

Nästa steg är att spika fast var din produkt ska säljas. Följande frågor är viktiga att ta hänsyn till:

  • Var tycker kunden att din produkt fungerar bäst på?
  • Är din produkt skapad med främsta fokus på spel i datorn, mobilen eller surfplattan?
  • Säljer du din produkt genom tobaksaffärer, föreningar eller via post?
  • Vilka marknadsföringskanaler använder du för att nå ut till kunder?
  • Hur väl fungerar dessa kanaler med tanke på hur din produkt levereras?
  • Säljer du din produkt direkt eller via partners (affiliates, sociala medier, etc.)?
  • Vilka geografiska marknader satsar du på?
  • Vad gör kunden när han spelar, före det, efter det eller ibland i stället för det?
  • Vilken tid på dagen spelar kunden som mest?

Vilken veckodag spelar kunden som mest?

Tänk extra på den viktigafrågan inom marknadsföring kring vad man bör satsa på – att göra befintliga kunder maximalt nöjda så att man når ut till fler inom samma målgrupp eller att justera marknadsföringen något för att attrahera nya segment. Båda är svåra att göra med samma produkt.

Vår syn på Place för marknadsföring av spel är ganska bred. Vissa ovannämnda frågor skulle kanske även kunna platsa in bland andra P. Det är dock bättre att kolla dubbelt ibland än att missa en viktig faktor. Alla frågor vi nämnt är viktiga för att besvara frågan ”Var säljer du det som skall säljas?”.

Låt oss ta Trisslotter som exempel för att besvara frågor gällande Place. Triss funkar bäst som något extra man köper i kassan när man handlar. Lotterna säljs i mataffärer samt spel- och tobaksbutiker. Man når ut till kunden via traditionella medier inklusive TV och tidningar. Dessa kanaler fungerar kanske inte lika bra som display i butiker, men det är inte lätt att få  det hos större butikskedjor. Trisslotter säljs via distributionsnätverk i Sverige. Kunden går in i affären för att handla och bestämmer sig för att köpa en lott impulsivt. Det händer under reguljära öppettider för affärer. Flest köp görs på helger när som mest folk är ute och handlar.

Läs vidare om 3. Price.